Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Solčany, okres Topoľčany, kraj NitrianskyHľadať
 
 

Archív

Beseda - Spisovateľka Vasilková

 

 

 

Beseda so spisovateľkou Táňou Keleovou- Vasilkovou


 

 Dňa 3. mája 2016 prijala pozvanie do našej obecnej knižnice spisovateľka Táňa Keleová- Vasilková. Beseda sa uskutočnila na Obecnom úrade v Solčanoch v sobášnej miestnosti.

Pozvaní boli hostia,ale aj čitatelia knižnice, ktorí sa potešili, že sa osobne stretnú a spoznajú najpredávanejšiu slovenskú autorku. Zároveň si doniesli aj knihy p. spisovateľky na autogram s osobným venovaním.

     Autorku prítomní zahrnuli veľkým množstvom otázok z jej tvorby , ale aj  z jej osobného života, na ktoré veľmi rada a s úsmevom odpovedala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Advent a poézia

Advent a poézia

Advent je čarokrásne obdobie . Z liturgického hľadiska je to obdobie vymedzené 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce . Počas adventu ľudia robia adventný veniec, zapaľujú sviečky, pripravujú sa na Vianoce.

Dnes je to pre mnohým ľudí iba koniec roka spojený s naháňaním sa.  „ Snažia sa chytiť za chvost niečo, čo nestihli počas roka, čo nikdy nechytia a nedostihnú .“  Toto obdobie by nemalo byť iba o upratovaní, nakupovaní, vypekaní a vyváraní, ktoré končí prejedaním sa .

Počas adventu by sme práve mali spomaliť, zamyslieť sa nad sebou a životom, stretnúť sa s rodinou a priateľmi . Toto si povedali aj čitatelia Obecnej knižnice v Solčanoch a pripravili podujatie pod názvom Advent a poézia.

V komornej atmosfére, za svetla sviečok  a tichej hudby vianočných piesní sa v piatok , 2. decembra 2016 stretli čitatelia v Obecnej knižnici v Solčanoch. Pripomenuli si význam adventu a započúvali sa do básní Michala Chudu, Márie Pacerovej a Evy Lipinovej .

Podujatie sa stretlo s priaznivými ohlasmi a želaním, aby sa podobné posedenia konali častejšie .

 

 

 

 

 

 

                                                                                  


 

Burza kníh

Burza  kníh

V časeod 23.1.2017 do 3.2. 2017 sa v priestoroch obecnej knižnice konala burza kníh,kde si čitatelia    a návštevnící  knižnice mohli  za symbolickú cenu   0,50 Eur   zakúpiť síce staršie  ale hodnotné   knihy.   Za  získané  prostriedky sme zakúpili   nové knihy.P1270155.JPG


 

Babka, dedko, prečítaj mi rozprávku

Babka, dedko prečítaj mi rozprávku

Pod týmto názvom sa v knižnici uskutočnilo podujatie,ktoré sa páčilo nielen deťom ale aj dospelým. Podujatia sa zúčastnili babky čitateľky so svojimi vnúčatami a prečítaliim rozprávky. Deti pozorne počúvali a potom vymaľovali obrázky z prečítaných rozprávok.

P2132032.JPGP2132039.JPG


 

Prvé dotyky s knihou

Prvé dotyky s knihou

Do našej obecnej knižnice zavítali prváčikovia s triednou pani učiteľkou Mgr.Grachovou. Pani knihovníčka ukázala deťom aké knihy sa v knižnici nachádzajú, ako sú knihy uložené. Najviac prváčikov zaujímali rozprávkové knihy.

P3180165.JPGP3180167.JPG


 

Rozprávkové predpoludnie

Rozprávkové predpoludnie
Bolo pripravené pre najmenšie deti z MŠP3060023.JPGP3060025.JPG


 

Spevácka skupina Lišňanka

Spevácka skupina Lišňanka

V rámci Týždňa slovenských knižníc navštívila obecnú knižnicu spevácka skupina Lišňanka. Pani knihovníčka ich oboznámila so vznikom a históriou knižnice.

P3130039.JPG


 

Druháci v knižnici

Druháci v knižnici

S triednou pani uč.Mgr. Vaňovou knižnicu navštívíli duháci, pre ktorých sme pripravili kvíz. Deťom pani knihovníčka vysvetlila ako sa majú orientovať v knižnici a tiež aj s výpožičným poriadkom.


 

Báje

Báje

Preberali na hodine literatúry šiestaci a na rozšírenie vedomostí prišli do knižnice s pani uč.Mgr.Šípkovou


 

Popoludnie pri knihe

Popoludnie pri knihe

Do našej knižnice zavítala pani vychovávateľka Davidovičová zo ŠKD. Žiakom pani knihovníčka doporučila čítať knihy, ktoré sú vhodné na ich vek


 

Štvrtáci v knižnici

Štvrtáci v knižnici

Práve sa učili o slov.spisovateľoch ako je Dušan Dušek , Daniel Hevier a Vincent Šikula. Žiaci si pripravili veľmi pekné práce o týchto spisovateľoch.


 

Povesti

Povesti

V našej obecnej knižnici máme veľký výber kníh o povestiach , o ktorých sa na hodine literatúry učili piataci a preto aj navštívili našu knižnicu s pani uč.Mgr.Strakovou


 

Poézia a dobrodružná literatúra

O tomto učive sa učili žiaci 7.A triedy s pani uč.Mgr. IvanovouP3270015.JPG


 

Ľúbostná poézia

Ľúbostnú a epickú poéziu

Preberali žiaci 8.A triedy s pani uč.Mgr.Ivanovou. Do knižnice si prišli vypožičať knihy od Sladkoviča- Marína, od Kollára - Slávy dcéra, Chalúpka - Morho.

 


 

Návšteva Aponyiovskej knižnice Oponice

Dňa 16. mája 2017 navštívili Apponyiovskú knižnicu a Apponyiho poľovnícke múzeum v Oponiciach čitateľky obecnej knižnice v Solčanoch a členky ZO JDS v Solčanoch.  Prehliadku a odborný výklad v knižnici  a rodinnej hrobke zabezpečil Mgr.Peter Králik a v poľovníckom múzeu pani Kunkelová .

V knižnici pán sprievodca Králik návštevníčky podrobne informoval o histórii rodu Apponyiovcov , o vzniku tejto knižnice, o všetkých strastiach a problémoch, ktoré boli pri jej vybudovaní a reštaurovaní ako aj o jej činnosti v súčasnom období. Pán sprievodca je človekom na správnom mieste, je vidno, že históriu perfektne ovláda a svoj voľný čas a kus miesta vo svojom srdci venuje Apponyiovskej knižnici.

Vďaka patrí aj pani Kunkelovej, ktorá nám robila odborný výklad v zámočku, kde je umiestnené poľovnícke múzeum.

Z návštevy sme odchádzali plné dojmov, nových informácií a spokojnosti z profesionálneho prístupu Mgr. Králika a pani Kunkelovej .

 

                                                                                         Mária Gábrišová, Albína Adamcová


 

Urobme si herbár

Urobme si herbár

Dňa 30.mája 2017 sa deti zo školského klubu mládeže zúčastnili edukatívno – výchovného popoludnia v miestnom parku. Naučili sa čo je herbár, ako sa robí, aký má význam. Deti v parku určovali rastliny, ktoré poznajú. Na záver sa deti občerstvili, nazbierali kytičky pre svoje matky a vrátili sa naspať do ŠKD.

 


 

Kde bolo, tam bolo "Pod vŕškom Lidovcom"

Kde bolo, tam bolo pod vŕškom Lidovcom – 4. Ročník

 

Obec Solčany obecná knižnica Solčany, MO Jednoty dôchodcov Slovenska v Solčanoch, pripravili pre deti k MDD dňa 3.6.2017 už 4. ročník kultúrno športové podujatie v krásnej prírode na lúke pod vŕškom Lidovec.

Podujatia sa zúčastnilo 45 detí vo veku od dvoch do 15 rokov. Každé dieťa prišlo na stretnutie s dospelým. Po príchode na lúku o 10 hodine PaeDr. Kvetoslava Hornová prečítala deťom rozprávku „Medový hrniec“. Pred začatím súťaže sme si deti rozdelili do troch kategórií podľa veku a začala sa súťaž v športových disciplínach, ako napr., skok do sena, beh s vajíčkom na lyžici, hádzanie krúžkov na kolík,triafanie loptičkou do terča, kolky, beh vo vreci, táčky , preťahovanie lanom. Z každej kategórie boli prví traja odmenení vecnými cenami a každé dieťa dostalo balíček so sladkosťami. Po súťaži si deti aj dospelí zajazdili na osedlaných koníkoch, ktoré sme objednali od pána Patrika Ondruša. Nakoniec bola opekačka a deti si ešte zahrali futbal.

Na tomto podujatí okrem organizátorov sa zúčastnili a pomáhali Viera a Vojtech Valaskí, Viera a Ján Babčanoví, Helena a Jozef Pleškoví, ktorí prostredie na lúke upravili. Ďalej pomáhali Paedr.Kvetoslava Hornová, Mgr,Jozefína Kováčová, Mgr.Elena Dobrá. Vďaka patrí aj predsedovi PD Nitrianska Streda, Ing. Kazimírovi Vlasákovi, ktorý dal pokosiť lúku,na ktorej sa toto podujatie uskutočnilo. Ďakujeme tiež pánu Patrikovi Ondrušovi za zapožičanie osedlaných koníkov. Finančne podujatie podporili Obec Solčany, Dobrovoľný hasičský zbor v Solčanoch, MO Jednoty dôchodcov v Solčanoch, pani Anna Švajlenová, pán Peter Gábriš, pán Marián Hain. Vecnými darmi a sladkosťami pani Ida Gábrišová, pán Štefan Straka, Mgr.Jozefína Kováčová-riaditeľka ZŠ s MŠ. Všetkým sponzorom a organizátorom patrí srdečná vďaka za ich pomoc a ústretovosť.

K vydarenému podujatiu nám prialo aj krásne počasie. Všetky deti odchádzali domov spokojné, usmiate a veselé aj unavené, ale plné zážitkov, o ktoré sa delili so svojimi rodičmi a starými rodičmi.

Mária Gábrišová, knihovníčka

Obecnej knižnice v Solčanoch

 

 

 

 


 

Literárno-hudobné matiné

 

Literárno- hudobné matiné

 

    Dňa 25. septembra 2017  Obecná knižnica Solčany v spolupráci s členkami JDS a speváckej skupiny Lišňanka pripravili pre klientov Centra sociálnych služieb Náruč záchrany v Solčanoch literárno -hudobné matiné .

    Knihovníčka, pani Gábrišová prečítala klientom poviedku od Zuzky Zgurišky         „ Hodovanie „  a členky speváckej skupiny zaspievali zmes ľudových piesní, ktoré pochádzajú z nášho regiónu .

    Podujatie sa stretlo s veľkým ohlasom, do spevu sa zapojili aj klienti centra a prejavili záujem aj o ďalšie stretnutia.

P9250190.JPG

P9250191.JPG

P9250193.JPG

P9250194.JPG

P9250202.JPG

 


 

Hody a ich význam v duchovnom a svetskom živote

Dňa 9. novembra 2017 pripravila obecná knižnica v spolupráci s pani učiteľkou Mgr. Anežkou Klačanskou a pánom Mgr. Štefanom Strakom pre žiakov 4. ročníka Základnej školy Solčany podujatie pod názvom „Hody a ich význam v duchovnom a svetskom živote.“
Pýtali sme sa detí, čo si predstavujú pod slovíčkom hody?
Odpovedali rôzne :(„ koláče, pečené kačice, kolotoče, vínko atď.“)
Tradícia hodov siaha do stredoveku a bola spojená so sviatkom patróna (svätca), ku ktorému bol zasvätený kostol. Náš kostol je zasvätený Všetkým svätým. V duchovnom živote slovíčko hody siaha až k prvopočiatku cirkvi. Tu sa pre tento svetský výraz používa grécke slovo “agapy“, čo v preklade znamená“ hody lásky“.
Deťom pán Straka prečítal krátke životopisy najznámejších svätých, ako ( sv. Martin, sv. Hubert, sv. Florián, sv. Ján, sv. Krištof, sv. Štefan, sv. Matej, sv. Lucia, sv. Tomáš, sv. Mária Goretti, sv. Pius X, sv. František a sv. Hyacinta, sv. Dominik Savio ). Žiakov téma zaujala . Dávali pozor pri čítaní životopisov svätých , pretože vedeli odpovedať na otázky, ktoré sme im dávali. Prví najšikovnejší traja boli odmenení za ich pozornosť a šikovnosť vecnými cenami a sladkú odmenu dostali všetci žiaci.

23511489_371787583245306_8111407119938975140_o.jpg

23551066_371787706578627_2775201535389993942_o.jpg

23592360_371787666578631_3537098845575797511_o.jpg

23593504_371787719911959_913772034165428948_o.jpg


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka