Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Solčany, okres Topoľčany, kraj NitrianskyHľadať
 
 

Činnosť knižnice

 

„Kde bolo tam bolo, pod vŕškom Lidovcom „

Dňa 1. júna 2019 sa uskutočnil už 6. ročník kúltúrno- športového podujatia „Kde bolo, tam bolo , pod vŕškom Lidovcom“

Toto netradičné detské podujatie sa uskutočnilo za podpory obce Solčany, obecnej knižnice v Solčanoch, Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Solčanoch, ZŠ s MŠ Solčany a Dobrovoľného hasičského zboru Solčany a p. farára Solčany.

Po registrácii, na ktorej bolo zapísaných 70 detí, p. farár deťom prečítal rozprávku a prvou úlohou pre deti bolo povedať obsah rozprávky. Pokračovali sme slovenskými porekadlami a hádankami. Deti sa ale najviac tešili na športové súťaže. Súťažilo sa v týchto disciplínach : hádzanie krúžkov na kolík, skok do sena, triafanie loptičkou do vedra, kolky, prekážkový beh, skákanie vo vreci- tunel, ochutnávka ovocia a zeleniny so zaviazanými očami, prenášanie vody v deravom pohári, kŕmenie rodičov jogurtom so zviazanými očami.

Deti boli rozdelené do troch katergórií: I. kategória- škôlkari, II. kategória- 1 – 4 ročník, III. kategória 5-9 ročník ZŠ.

Z každej kategórie boli traja s najväčším počtom bodov počas súťaží odmenení vecnými cenami a každé zúčastnené dieťa ešte dostalo aj balíček sladkostí a medailu za účasť na športovom dni.

Potom nasledovala ukážka hasičského športu a striekanie do terča a na koniec programu bola jazda na osedlaných koňoch pre malých i veľkých.

Na úplný záver súťažného dňa bola už chutná opekačka.

Za celý priebeh tohto krásneho dňa venovaný deťom musíme poďakovať veľkému počtu ľudí : manželom Veronike a Jánovi Babčanovým, Viere a Vojtechovi Valaským a Helene a Jozefovi Pleškovým, ktorí každoročne pripravia úžasné priestory na opekačku a zábavu pre detské hry. Veľká vďaka patrí aj pani riaditeľke Mgr. Jozefíne Kováčovej, ktorá od začiatku nám bola nápomocná a vždy aj aktívne s deťmi súťažila, zamestnancom obce, veľká vďaka patrí aj p. Jaroslavovi Ondrušovi, ktorý ochotne pokosil lúku, kde sa konali športové hry, manželom Patrikovi a Katke Ondrušovým, ktorí ochotne prídu so svojimi koníkmi a umožnia, aby sa deti potešili jazdou na nich.

Samozrejme ďakujem všetkým darcom vecných cien, ktorými sme mohli deti potešiť ako sú : p. Ida Gábrišová, Štefan Straka, p. farár Mgr. Ján Dorotčin, ZRPŠ zastúpená p. Ďurákovou, Urdová Helena, Anna Ďatelinková, p. Peter Gábriš, Michal Švajlen, Finančne podporili : firma Recos – Peter Ondruš, DHZ Solčany, eMPe sport Marián Hain.

Všetkým sponzorom a organizátorom patrí srdečná vďaka.

K vydarenému podujatiu nám prialo i krásne počasie. Všetky deti odchádzali domov spokojné, usmiate, veselé ale aj unavené a plné zážitkov, o ktoré sa delili so svojimi rodičmi a starými rodičmi.

 

Mária Gábrišová

knihovníčka obecnej knižnice

 

 

mdd 2019 4.jpg

mdd2019 - 3.jpg

mdd2019 1.jpg

1.jpg3.jpg

10.jpg

11.jpg

13.jpg

16.jpg

2.jpg

25.jpg

5.jpg

9.jpg

31.jpg

Podujatia  obecnej knižnice Solčany konané  v období mesiaca január až marec 2019.

 

      Obecná knižnica Solčany už tradične začiatkom roku (v priebehu januára a februára) usporiadala burzu použitých kníh. Návštevníci knižnice a čitatelia si mohli zakúpiť staršie ale o to hodnotnejšie knihy, ale aj nové v cene od 0,50 Eur až 1 Eur za knihu. Najviac nás potešil väčší záujem  z radov detí, mládeže ale zostali nám verní aj starší návštevníci. Získané finančné prostriedky znovu použijeme na nákup nových knižných titulov pre našich čitateľov.

 

    Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov vyhlásil pre rok 2019 20. ročník Týždeň slovenských knižníc. Jeho cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice, ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom rôznych podujatí a aktivít. Počas TSK noví čitatelia boli zapísaní bez poplatku.

 

Podujatia konané v obecnej knižnici:

 

Kvíz pre štvrtákov, ktorí sa učili o meste Nitra jej okolí

 

Deviataci v knižnici- preberali sme spisovateľa Dušana Dušeka a jeho diela

 

Predškoláci v knižnici- porozprávali sme si o tom čo vlastne je knižnica , kniha a akým spôsobom funguje vypožičiavanie v knižnici.

 

Prvé dotyky prvákov s knihou- deti veľmi uchvátilo veľké množstvo kníh a porozprávali sme si ako sa v knižnici majú orientovať a správať. Keďže prváci už vedia čítať, prečítali sme si spolu aj rozprávku „O troch prasiatkach“ a pani učiteľka s nimi nacvičila krátke divadielko na tému tejto rozprávky.

 

Návšteva knižnice najmenšími deťmi s MŠ- tieto deti po prvý krát navštívili knižnicu. Spoločne sme si porozprávali rôzne rozprávky, ktoré deti poznajú a majú najradšej.

 

Popoludnie pri knihe- v rámci mesiaca marec, ktorý je „Mesiacom kníh „ obecnú knižnicu navštívili žiaci zo ŠKD. Deti si mohli vybrať o akú knihu mali záujem a prečítali si ju a povedali nám krátky obsah.

 

Piataci sa učili o spisovateľovi Milanovi Rúfusovi, Karlovi Čapkovi a o nich si prečítali doma knihu a potom mali za úlohu v knižnici všetkým ostatným spolužiakom povedať krátky obsah.

 

Žiaci 8. A triedy si sami pripravili literárny kvíz, ktorý pozostával z otázok z učiva o spisovateľke Margite Figuli a tvorbe A. Christie.

 

Siedmaci si zasa pripravili a odprezentovali svoju knižnicu akú majú doma. Veľmi pekne túto úlohu zvládla Lea Hlavinová a Klára Gábrišová ale zamozrejme aj ostatné deti.

 

Báje sme v knižnici preberali so šiestakmi, ktorí vypracovali veľmi pekné projekty, ktoré všetkým v knižnici svojimi slovami prezentovali.

 

     Na pozvanie pani knihovníčky medzi nás zavítal pán Zámečník, ktorý vydal knihu na recyklovanom papieri pod názvom „ Nezábudka a Divozel „ Pán spisovateľ si pre deti 2 a 3 ročníka pripravil  besedu o ochrane prírody. Prakticky deťom ukázal ako sa triedi odpad . Ukázal im aj odpadkový kôš z recyklovaných zubných kefiek. Dával deťom otázky o ochrane prírody a ako sa správať v lese, čo sa tam nesmie vyhadzovať a ako sa v lese správať, aby sme ochraňovali životné prostredie. Všetkým sa beseda veľmi páčila.

 

Mária Gábrišová, knihovníčka

IMG_20190307_103140.jpgIMG_20190307_111028.jpgIMG_20190313_081700.jpgIMG_20190313_101436.jpgIMG_20190313_101511.jpgIMG_20190313_112629.jpgIMG_20190314_104452.jpgIMG_20190318_093516.jpgIMG_20190318_100952.jpgIMG_20190319_082557.jpgIMG_20190329_081351.jpgIMG_20190329_080958.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultúrne predpoludnie v dome Seniorov - Náruč záchrany Solčany

Dňa 22.októbra 2018 Obecná knižnica Solčany v spolupráci so speváckou skupinou Lišňanka už druhý krát usporiadala príjemné posedenie   v dome seniorov - Náruč záchrany Solčany spojené s prednesom krásnych básní a spevom speváckej skupiny Lišňanka

Svojimi krásnymi piesňami spríjemnili jesenné predpoludnie všetkým klientov zariadenia.

Náruč č. 1.jpg

Náruč foto 2.jpg

Náruč foto 3.jpg

 

"Kde bolo tam bolo, Pod Vŕškom Lidovcom " 

  V sobotu 2. júna sa už po 5 krát konalo pri príležitosti MDD príjemné dopoludnie malých čitateľov obecnej knižnice a ich rodičov a starých rodičov pod vŕškom Lidovcom, ktoré bolo už tradične organizované Obecnou knižnicou,  Obecným úradomv Solčanoch, Jednotou dôchodcov v Solčanoch a Základnou školou s MS.Malí priaznivci literatúry si na úvod prečítali rozprávku a potom sa vrchli na množstvo hier, za ktoré dostali krásne ocenenia. Potom nasledovala opekačka chutných dobrôt a nakoniec si deti mohli vychutnať jazdu na  krásnych koníkoch. 

34595798_1895834470447378_1257821420772130816_o.jpg

34610586_1895834380447387_9081892369560764416_o.jpg

34560330_1895837820447043_8717699316321353728_n.jpg

34509911_1895837717113720_4449880336800677888_n.jpg

34480479_1895836987113793_1808570231098966016_n.jpg

34473941_1895838287113663_8881042025009381376_n.jpg

34455648_1895836560447169_6750905900241780736_n.jpg

34400261_1895838777113614_5174240010223747072_n.jpg

34560778_1895838967113595_4969999944338374656_n.jpg

34366625_1895839123780246_2251265390904606720_n.jpg

34484899_1895853233778835_1879965240532140032_o.jpg

Podujatia v obecnej knižnice v mesiaci Január až marec 2018

 

     Začiatkom roka sa konala už po tretíkrát burza kníh od 29.1.2018 do 2.2.2018, kde si čitatelia a ostatní občania mohli zakúpiť knihy za symbolickú cenu 0,50 Eur/kniha, od našich aj svetoznámych autorov. Celkove sa predalo 34 kníh a získali sme 17 Eur, ktoré použijeme na nákup nových kníh.

     K 31.12.2017 sa v obecnej knižnici nachádzalo 9509 kusov kníh. V roku 2017 pribudlo do knižnice 433 kusov kníh a to kúpou 185 kusov kníh a darom 148 kusov kníh. V minulom roku sme mali 193 čitateľov a knižnica v spolupráci s Obecným úradom a pedagógmi zo ZŠ s MŠ usporiadala 17 podujatí.

    Aj v tomto roku obecná knižnica usporiadala v spolupráci s pedagógmi ZŠ s MŠ v mesiaci marec, ktorý je Mesiacom knihy, rôzne podujatia pre čitateľov , detí z MŠ, žiakov ZŠ a ostatných občanov našej obce.

    16.marca 1828 sme si pripomenuli 190 narodeniny kráľa rozpravkárov Pavla Dobšinského. Bol to evanjelický kňaz, folklorista, zberateľ ľidovej slovesnosti. Vydal súbor 64 rozprávok v 6 zošitoch /Slovenské povesti/. Krátko pred smrťou vydal 90 rozprávok v ôsmych zošitoch /Prostonárodné slovenské povesti/. Tieto jeho zbierky sú základom a dodnes reprezentatívnym dielom slovenskej folkloristiky. Inšpiráciu získaval ešte ako dieťa od svojej matky a neskôr na svojich potulkách po našej krajine. Medzi jeho najznámejšie diela patria Zlatovláska, Laktibrada, Lomidrevo alebo Valibuk, Popolvár najvačší na svete, Soľ nad zlato či Nebojsa. Zanechal po sebe silný odkaz v podobe ľudových rozprávok a povestí.. Zaujímavé je, že všetky diela písal v stoji /po stojačky/.

     Popoludnie v knižnici pre žiakov ŠKD pani knihovníčka pripravila pásmo o Pavlovi Dobšinskom a prečítala im rozprávku Zlatovláska. 

Škd.jpg

 

   Kvíz pre druhákov - čo je kniha, knižnica, ilustrátor, ilustrácia, čitateľ, spisovateľ. Tiež poznali slovenské príslovia a porekadlá.

IMG_7004.JPG

 

     Hrady a povesti sa učili piataci a pripravili si veľmi pekné projekty o hradoch, napr.Bojnický, Bratislavský, Čachtický, Oravský atď., a o každom hrade rozpovedali povesť. 

IMG_20180312_103207.jpg

     Najmenšie deti z MŠ zavítali do knižnice v sprievode svojich pani učiteliek. Pani knihovníčka deťom urobila prehliadku knižnice. Deti najviac zaujímali rozprávky o zvieratkách, o princeznách. Porozprávali nám, aké majú doma rozprávkové knižky a ktoré rozprávky poznajú. 

IMG_20180319_100749.jpg

 

    Čítať vedia aj prváci - podľa rozprávky „Domček, domček, kto v tebe býva ?“, deti zahrali krátke divadielko, ktoré s nimi nacvičila pani uč.Mgr.Dagmar Grachová a Paedr.Urminská, a k uvedenej rozprávke si urobili aj knižku.

IMG_20180319_103158.jpg

IMG_20180319_103411.jpg

    Štvrtáci mali za úlohu prečítať ľubovoľnú knižku a povedať svojimi slovami krátky obsah. Tiež sme si pripomenuli životopis a dielo spisovateľa Mateja Hrebendu, podľa ktorého je pomenovaný mesiac marec Mesiacom knihy.

IMG_20180312_073622.jpg

    Báje preberali šiestaci, ktorí mali vypracované projekty k bájam, ktoré prečítali.

 

Na hodine literatúry siedmaci sa učili o spisovateľoch, ktorí písali dobrodružnú literatúru, napr.J.Verne, Doyl .Tiež mali vypracované projekty o spisovateľoch a dobrodružných knihách.

IMG_20180316_083124.jpg

Sci-fi a dobrodružnú literatúru preberali žiaci 8.A. triedy 

osmaci.jpg

 

     V rámci Týždňa slovenských knižníc navštívilo našu knižnicu 17 čitateľov. Počas tohto týždňa noví čitatelia boli zapísaní bez poplatku.

    V mesiaci apríl navštívime kníhkupectvo, aby sme pre Vás vybrali a zakúpili knižné novinky. Snažíme sa kupovať pre všetky vekové kategórie. Na nákup použijeme finančné prostriedky, ktoré nám schválilo obecné zastupiteľstvo v rozpočte na rok 2018.Všetky tieto informácie si môžete pozrieť aj na webovej stránke obce , v sekcii kultúra-knižnica.

     Pozývame návštevníkov všetkých vekových kategórií do obecnej knižnice, kde ich radi privítame a určite si vyberú pre seba zaujímavé knihy.

 

Mária Gábrišová

Knihovníčka obecnej knižnice

 

 

 

 

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka