Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Solčany, okres Topoľčany, kraj NitrianskyHľadať
 
 

Fond na podporu umenia

                 Nákup knižničného fondu- zmluva č. 17-513-02175 - vyhodnotenie

 

     Projektom „ Nákup knižničného fondu „ v rámci programu 5, podprogram 5.1.3. akvizícia knižníc sa v obecnej knižnici v Solčanoch doplnil – dokúpil knižničný fond, čím sa  poskytované knižničné služby opäť skvalitnili a uspokojili sa požiadavky našich čitateľov .

     Obecná knižnica potrebovala aktualizovať a skvalitniť krásnu literatúru pre dospelých a hlavne pre deti, ktoré tvoria prevažnú časť čitateľov . Zamerali sme sa aj na knižné tituly slovenských spisovateľov. Treba si uvedomiť a poukazovať na to, že slovenská literatúra má svoje bohatstvo a kultúru a šírenie tejto myšlienky by malo byť prvoradým poslaním pre každého z nás. Z celkového počtu  162 kníh je až 60 kníh od slovenských autorov, čo predstavuje 37 %. Nákup prebiehal na základe požiadaviek čitateľov priamym nákupom v kníhkupectve Kniha Jakub v Topoľčanoch

( s využitím zľavy až 20-35 % ). Všetky knihy sú uložené v obecnej knižnici a pravidelne sa vypožičiavajú.

     Od  októbra 2017 kedy nám bola poskytnutá dotácia z FPU bolo k 31.12.2017  zakúpených 162 kníh v hodnote 1183,00 €, z toho 137 kníh   bolo zakúpených z dotácie fondu a 25 kníh  € bolo zakúpených z obecných prostriedkov :

-faktúra č.  2017121 na 417,83 €  z dotácie FPU - kníhkupectvo Kniha Jakub

-faktúra č.  2017154 na 583,00 €  z dotácie FPU - kníhkupectvo Kniha Jakub a

-z rozpočtu obce výdavkový pokladničný doklad č. 341 na 182,17 €–kníhkupectvo Kniha Jakub.

     V nasledovnej tabuľke uvádzame  rozdelenie nakúpených kníh podľa druhu :

Druh literatúry                                              Dotácia               Prostriedky obce

-rozprávky, povesti a báje                              17 ks                          6 ks

-literatúra pre mládež                                       23 ks                          1 ks

-beletria                                                          85 ks                        16 ks    

-encyklopédie a náučná literatúra                    12 ks                          2 ks    

 

     Každá knižničná jednotka zakúpená z dotácie FPU je označená pečiatkou s textom

„ Z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia „

Propagácia je aj na stránke obce v sekcii kultúra-knižnica-fond na podporu umenia. Na informačných tabuliach v budove obecného úradu, v budove základnej školy a v zdravotnom stredisku sú občania informovaní o tomto projekte. Propagáciu projektu sme urobili aj prostredníctvom obecných novín Sližár, pravidelne informujeme občanov aj prostredníctvom obecného rozhlasu, do každej domácnosti sme doručili informačný leták. O projekte informoval starosta obce občanov aj na vianočnom posedení  . Aj na základe nákupu knižného fondu z dotácie fondu na podporu umenia sa zvýšil počet čitateľov v roku 2017  ( počet čitateľov bol v roku 2017 193 ) v porovnaní s rokom 2016 ( počet čitateľov v roku 2016 bol 162 ) o 31 čitateľov, čo predstavuje 19,13 % nárast .

     Naplnením projektu boli splnené všetky požiadavky na kvalitný knižničný fond. Prostredníctvom novej literatúry sa zvýšila úroveň knižničných služieb, prehĺbila sa vzdelanostná úroveň našich čitateľov, ich estetické vnímanie a cítenie . Podarilo sa nám do kolektívu čitateľov pritiahnuť aj rómske deti, čo je ďalším prínosom pre integráciu tejto komunity . Zároveň sa docielilo systematické čítanie kníh , podporil sa  osobnostný rast každého jednotlivého čitateľa .

     Cieľom projektu bolo zabezpečiť pre našich čitateľov univerzálny knižničný fond, zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň a podieľať sa na výchove mladej generácie. Cieľovou skupinou sú najmä deti. Pravidelnými návštevami predškolského zariadenia a školy sa snažíme získavať nových čitateľov a vypestovať v nich záujem o čítanie v klasickej papierovej forme. Ak v nich prebudíme záujem o knihy v ranom veku, potom nám mnohí detskí čitatelia zostávajú verní až do dospelosti a seniorského veku . Predpokladáme , že aj v roku 2018 sa nám vďaka novým knihám zvýši počet čitateľov o 20- 30 klientov .

     Úplne na záver hodnotíme tento projekt za úspešný .

 

29744506_1821687301195429_839880925626207967_o.jpg

    

29570802_1821689751195184_2505127797016707205_n.jpg

 

 

 


 

Nákup knižničného fondu

FPU_logo2_cierne.jpg

Nákup knižničného fondu

 

      Fond na podporu umenia  ( ďalej len FPU ) je nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov, najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, podporu medzinárodnej spolupráce, na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumom podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

V rámci výzvy  č.5/2017 Program 5.1.3 – Akvizícia knižníc sme za Obec Solčany podali žiadosť „ Nákup knižničného fondu „ . Boli sme úspešní a Fond na podporu umenia nás podporil finančnou čiastkou 1000,- eur.

      Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02175 nám v mesiaci október boli vo forme dotácie zaslané finančné prostriedky vo výške 1000,- eur na nákup knižničného fondu . Obec je povinná spolufinancovať tento projekt vo výške 56,25 eur a zároveň, minimálne 10% z dotácie bude  vyčlenených na  nákup kníh vydaných s podporou FPU .

      Z poskytnutej dotácie sme už v mesiaci november 2017 zakúpili 58 kníh našich aj zahraničných autorov v celkovej hodnote 417,83 eur. Zakúpili sme rozprávky, literatúru pre mládež, detektívky, encyklopédie, náučnú literatúru, romány pre ženy . Zoznam zakúpených kníh je  uverejnený na webovej stránke obce a na informačných tabuliach v budove obecného úradu, v zdravotnom stredisku a pred vchodom do knižnice  .

      Ďalšie knihy budú zakúpené v mesiaci december 2017 a január 2018.  Zoznam kníh obec zverejní už spomínanými spôsobmi.

     Srdečne pozývame všetkých čitateľov, aby si prišli vypožičať z nových kníh . Pozývame aj ostatných občanov, aby sa stali novými čitateľmi obecnej knižnice, sľubujeme, že si budú mať z čoho vybrať .

      Ing. Katarína Hodálová

25300011_1713442962019864_921104024912940847_o.jpg

25442846_1713443392019821_21310224693619146_n.jpg

25508101_1713442748686552_2017631845253884385_n.jpg

25542517_1713443192019841_7052595831626736578_o.jpg

25586979_1713442595353234_9044179920867654518_o.jpg

 

 

 

 

 


 

dnes je: 24.7.2019

meniny má: Vladimír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka