Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Solčany, okres Topoľčany, kraj NitrianskyHľadať
 
 

Rozšírenie kapacity materskej školy

Rozšírenie kapacity materskej školy

Riadiaci orgán : Integrovaný regionálny operačný program

Poskytovateľ:   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,

riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Názov projektu : Rozšírenie kapacity materskej školy

číslo zmluvy : IROP- Z - 302021H476 -221-10

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021H476

Miesto realizácie projektu : Obec Solčany

Popis projektu:

     Projekt „Rozšírenie kapacity Materskej školy Solčany“, sa prioritne zameriava, na zvýšenie zaškolenosti detí obce Solčany, zároveň však prispieva i k riešeniu problému nedostačujúcej kvality predprimárneho vzdelávania v obci. Práve zvýšením kvality predprimárneho vzdelávania detí v obci, projekt ďalej umožní deťom ľahšie a lepšie zvládať povinnú školskú dochádzku, čím prispieva k napĺňaniu nielen globálneho cieľa IROP, ale i špecifického cieľa investičnej priority č. 2.2, ktorým je „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách“. Vytvorením vhodných podmienok pre vzdelávanie detí materskej školy, projekt prispeje tiež i k zosúladeniu súkromného a pracovného života rodičov týchto detí a zároveň umožní bezproblémový návrat žien po materskej dovolenke na trh práce.           Takýmto spôsobom, projekt zároveň prispeje,  k zlepšeniu príjmovej situácie mladých rodín. Uvedené ciele projekt naplní prostredníctvom vybudovania jedného nového pavilónu, v ktorom vznikne nová trieda s kapacitou 23 detí. Úspešnosť realizácie projektu a dosiahnutie jeho cieľov, bude deklarovať priebežné plnenie monitorovacích ukazovateľov, ktoré preukážu navýšenie kapacity školskej infraštruktúry materských škôl obce Solčany o 23 detí, zároveň sa prostredníctvom výstavby nového pavilónu vytvorí plocha 222 m2 materskej školy. Okrem uvedeného, projekt zlepší tiež stav vnútorného vybavenia materskej školy a to najmä prostredníctvom obstarania nového nábytku a učebných pomôcok.         Úspešná realizácia projektu, prispeje k zvýšeniu počtu nových verejných budov a podporených materských škôl nielen v obci, ale i na území okresu, kraja a celého Slovenska.

Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinanovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os : 2

Investičná priorita : 2.2.

Špecifický cieľ : 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materskej školy

Celkové oprávnené výdavky projektu :  226 033,37 Eur

Spolufinancovani : 5%

Plánovaný začiatok ralizácie aktivity  : 04/2019

Plánované ukkončenie projektu :         10/2019

 

Realizácia projektu ešte nezačala

scan0002.jpg

foto  - tabula 1.jpg

foto - tabula 2.jpg


 

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka